wydminy.info Postep

Zbyt szybki i duży przyrost ludności na Ziemi

Liczba ludzi zamieszkujących ziemie wzrasta w bardzo szybkim tempie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat liczba ta wzrosnąć może nawet kilkukrotnie. Taka sytuacja niesie za sobą wiele, niestety negatywnych, konsekwencji.

Największy problem w dużym przyroście ludności leży w tym, iż ta kwestia dotyczy jedynie biednych obszarów kuli ziemskiej, zwłaszcza krajów trzeciego świata. Powoduje to, iż na świecie wciąż powiększa się odsetek ludzi żyjących w biedzie i ubóstwie. Duży i szybki przyrost ludności jest trudny dla pohamowania, zwłaszcza, że jak wspomniano dotyczy on obszarów zacofanych cywilizacyjnie.

Tamtejsi ludzie stronią od antykoncepcji i rozprzestrzeniają pomiędzy sobą śmiertelne choroby. Chcą natomiast posiadać liczne potomstwo, bo do tego zachęca religia oraz ich przekonania. Noworodki rodzą się chore, duży odsetek z nich nie przeżywa nawet jednej doby.

Jednak nawet pomimo tak wysokiej śmiertelności odnotowuje się wzrastający przyrost naturalny – wciąż więcej ludzi rodzi się, niż umiera.