wydminy.info Postep

Zarządzanie imprezami i obiektami sportowymi – szkolenia

Organizacją imprez sportowych oraz zarządzaniem obiektami sportowymi muszą zająć się osoby, które posiadają odpowiednie kompetencje i umiejętności. Szkolenia menadżerskie pozwalają nabyć takie kluczowe kompetencje, które uprawniają to pełnienia funkcji menadżera sportu i rekreacji ruchowej. Ukończenie certyfikowanego kursu pozwoli podjąć pracę w klubach i federacjach sportowych. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z różnych zagadnień tej dziedziny, a w tym uczą się jak pozyskiwać środki publiczne oraz sponsorów na tego typu imprezy.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Szkolenia z zarządzania imprezami i obiektami sportowymi obejmują różne zagadnienia i poszerzą wiedzę na różnych płaszczyznach.

Na takim szkoleniu możemy nauczyć się, jak prawidłowo zarządzać komercyjnymi instytucjami i obiektami sportowymi, a także różnymi ośrodkami sportu i rekreacji. Czego dowiemy się na szkoleniu?

  • Jak budować wizerunek instytucji sportowych
  • Jak zarządzać klubem sportowym i sekcją sportową
  • Jakie są normy zwyczajowe i normy prawne zawierania i rozwiązywania umów z klubem oraz zarządcami obiektów sportowych
  • Jak prowadzić skuteczne negocjacje w zakresie pozyskiwania zawodników
  • Jak prawidłowo zorganizować imprezę sportową
  • Jak zabezpieczyć sportową imprezę masową
  • Jak regować na sytuacje kryzysowe i zagrożenia w trakcie imprezy sportowej

Menadżer imprez sportowych – cechy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie o odpowiednim wykształceniu, które pragną zostać menadżerem imprez sportowych. Co należy do obowiązków menadżera? Menadżer sportowy kieruje ludźmi w klubach i obiektach sportowych. Jest odpowiedzialny za kwestie finansowe klubu, kontakt ze sponsorami i z mediami. Taka osoba odpowiada za cały wizerunek klubu, jak i każdego sportowca z osobna.

Menadżera imprez sportowych powinna wyróżniać prawdziwa pasja do sportu, ale również dobra komunikatywność, sumienność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Taka osoba zatrudniana jest do prowadzenia ośrodków sportowych, klubów sportowych, a także klubów rekreacyjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by menadżer sportowy prowadził własną działalność gospodarczą. Szkolenia z tego zakresu najczęściej kierowane są do osób pełnoletnich z wykształceniem co najmniej średnim – trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obiektów sportowych, nauczycieli w-fu i organizatorów różnych imprez sportowych..