wydminy.info Postep

Wiele dyscyplin – jeden przedmiot badań

Trudno zliczyć dziedziny nauki, które zajmują się badaniem społeczeństwa. Najważniejszą z nich zdaje się być socjologia (najbardziej kompleksowe podejście do tematu), w ramach której również można wyróżnić poddyscypliny czy też subdyscypliny.

Socjologowie mogą również reprezentować różne orientacje badawcze oraz posługiwać się różnymi metodami. Jeśli chcemy przebadać dużą grupę społeczną, czyli na przykład naród, to musimy do tego wykorzystać narzędzia badawcze charakterystyczne dla makrosocjologii.

Jeśli natomiast interesuje nas mniejsza grupa ludzi, to zajmować się będziemy uprawianiem mikrosocjologii. Do przedmiotu badań możemy mieć podejście historyczne albo na przykład fenomenologiczne.

Jeśli będziemy chcieli spojrzeć na przedmiot badań bardziej z perspektywy psychologicznej, to możemy stać się psychologami społecznymi. Przykłady można tutaj mnożyć.

Oczywiście, dla naukowca nie ma większego znaczenia, czy nazwie się go socjologiem czy psychologiem społecznym, jeśli nie będzie to miało wpływu na same badania. Metodolog nauk się tym już jednak zainteresuje.