wydminy.info Postep

Warto dbać o rozwój społeczeństwa

Jeżeli człowiek się nie rozwija, to w pewnym momencie zaczyna się cofać, a to co do tej pory się wyuczył zostaje zapomniane. Dlatego też, tak ważne jest to, aby rozwijały się nie tylko poszczególne jednostki, ale również żeby dbać o rozwój całego społeczeństwa. Oczywiście rozwój poszczególnych osób będzie się przekładał na to, jak będzie wyglądało społeczeństwo, nie mniej warto zadbać o to, aby to społeczeństwo się rozwijało w sposób zintegrowany, aby szukać takich płaszczyzn, które pozwolą łączyć ze sobą wszystkie jego elementy.

Budujmy wspólną tożsamość

Z pewnością chcemy, żeby nasze społeczeństwo było silne, żeby potrafiło się obronić przed tym wszystkim co dzieje się dookoła, żeby było zjednoczone. To oznacza, że powinniśmy tworzyć taką przestrzeń, w której chętnie będą się spotykały wszystkie grupy należące do danego społeczeństwa, taką gdzie będzie można wymieniać doświadczenie między pokoleniami i gdzie te więzi będą mogły się zacieśniać. Jeśli będziemy dbać o rozwój całego społeczeństwa, jeśli będziemy wzmacniać w nim to co dobre, a jednocześnie będziemy starali się zmniejszać wpływ tego co złe, to istnieje spora szansa, że uda nam się stworzyć silne, świadome społeczeństwo, które będzie znało swoją tożsamość i co więcej, które będzie jej broniło.

To też oznacza, że im więcej będzie takich integrujących wydarzeń, tym lepsze relacje będziemy mogli obserwować w danym środowisku, a to oznacza, że tym lepiej będziemy mogli się w nim sami odnaleźć.

To ciężka praca, ale się opłaca

Nie ulega wątpliwości, że znalezienie wspólnej płaszczyzny, na której miejsce dla siebie znajdą wszystkie grupy wchodzące w skład społeczeństwa, nie należy do najłatwiejszych zadań. Jednak jeśli podejmiemy ten trud, jeśli uda nam się znaleźć to miejsce, to szybko może się okazać, że jednak było warto, że to społeczeństwo, które udało nam się dzięki temu zbudować, naprawdę zdało egzamin.

Im bardziej złączone będzie ze sobą życie różnych pokoleń, im więcej będziemy mieli im do zaoferowania na wspólnej płaszczyźnie, tym lepsze relacje będziemy mogli obserwować. To ważne, tym bardziej jeśli chcemy, żeby to społeczeństwo było silne i żeby z pokolenia na pokolenie była przekazywana jego historia. Warto zobaczyć jakie wartości mogą połączyć wszystkich członków danego społeczeństwa, przekonać się, jak wiele różne pokolenia i różne grupy mają sobie nawzajem do zaproponowania.

Im większą więź stworzymy, tym mocniejsze będzie społeczeństwo, tym lepiej będzie się rozwijało i tym więcej poszczególne jednostki, będą mogły z niego czerpać.