wydminy.info Postep

Ubezpieczenie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu

Wydrukujesz u nas naklejki promocyjne dla swojej firmy

Chcąc skorzystać z pomocy lekarza albo ubiegać się o pomoc medyczną w szpitalu w nagłych przypadkach, takich, w których nasze zdrowie i życie jest zagrożone nie zawsze mamy możliwość przedstawienia odpowiedniej placówce medycznej dokumentu, który potwierdzałby, że jesteśmy uprawnieni do pobierania świadczeń, które oferuje wspomniana placówka. Należy podkreślić, że przedstawienie odpowiedniego dokumentu jest obowiązkowe przy każdorazowej wizycie.

W opisanej wyżej sytuacji pacjent ma możliwość do późniejszego przedstawienia stosownego dokumentu, który będzie potwierdzał, że regularnie uiszcza on składki zdrowotne. Warto jednak sprecyzować co oznacza wedle przepisów prawnych „nagły przypadek”.

Jest to stan, kiedy zdrowie pacjenta w krótkim czasie może ulec pogorszeniu, czego skutkiem może być utrata życia lub trwałe pogorszenie stanu zdrowia. Pacjent wówczas wymaga natychmiastowej pomocy medycznej wykwalifikowanych specjalistów i wówczas nie ma czasu na tak zwaną „biurokrację”.