wydminy.info Postep

Socjologia nie bada jednostek

Wiele osób, które nie zetknęły się nigdy z socjologią jako nauką, szczególnie na poziomie akademickim, mogą zadawać sobie zasadnicze pytania: Czy socjologia nie jest po prostu wymysłem naukowców? Czym socjologia różni się od psychologii? Czy rzeczywiście powinna stanowić odrębną dyscyplinę naukową? Tymczasem warto wiedzieć, że takie podejście świadczy o braku dostatecznej wiedzy na temat tego, czym zajmuje się socjologia.

Podstawową różnicą pomiędzy psychologią a socjologią jest to, że pierwsza z tych dyscyplin zajmuje się przede wszystkim badaniem jednostek.

Dogłębnie analizuje poszczególne przypadki, czasami tworząc na ich podstawie generalizację, odnoszoną do większej grupy społecznej.

Z kolei socjologia nie interesuje się badaniem jednostek.

Przedmiotem jej zainteresowania jest to, w jaki sposób poszczególne jednostki oddziałują na siebie wzajemnie i jakie łączą je relacje.

Pomimo dość powszechnego, lekceważącego stosunku do tej nauki, nie sposób traktować jej jako wymysł naukowców.

Każdy z nas jest elementem społeczeństwa i swoimi zachowaniami, często nieświadomie, przyczynia się do funkcjonowania danych grup społecznych w określony sposób.