wydminy.info Postep

Rozwody stają się normalnością

Obecnie jednym z poważniejszych problemów demograficznych jest fakt, że ludzie coraz później decydują się na zawarcie związku małżeńskiego, z czego wynika wiele innych negatywnych konsekwencji. Jednak nawet ci, którzy postanowili wyjść za mąż/ożenić się nie na długo pozostają w związku. Według badań statystycznych już nawet co trzecie małżeństwo w Polsce kończy się rozwodem. Po rozwodzie pomocny może okazać się psycholog online. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach europejskich. Należy pamiętać, że rozwód nie musi być koniecznością jeżeli zdecydujemy się na terapia dla małżeństw szczecin

Wzrost liczby rozwodów ma bezpośredni wpływ na liczbę rodzących się dzieci. Małżeństwa często rozpadają się jeszcze przed pojawieniem się na świecie pierwszego potomka, lub też krótko po jego narodzinach. W kolejnym związku zazwyczaj ludzie nie decydują się już na następne dziecko, co wpływa na spadek liczby urodzeń. Dane statystyczne dotyczące liczby rozwodów odstraszają też kolejne pokolenia przed zawieraniem małżeństw.

Młodzi ludzie wolą żyć w nieformalnym związku przez co z roku na rok Urzędy Stanu Cywilnego odnotowują coraz to mniejszą liczbę zawartych małżeństw.