wydminy.info Postep

Polityka prorodzinna nie zawsze jest dobrze prowadzona

Społeczeństwo europejskie się starzeje – zwiększa się odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, mamy też już od wielu lat ujemny przyrost naturalny – więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Niektóre z państw starają się walczyć z tym problemem i wprowadzają tzw.

politykę prorodzinną. Niestety jednak nie zawsze jest ona prowadzona w dobrym kierunku.

Większość z rządów, które prowadzą politykę prorodzinną ucieka się przede wszystkim do aspektów finansowych. Proponują rodzinom dodatkowe zasiłki na dzieci, co ma ich zachęcić do kolejnych potomków.

Jednak warto tutaj zauważyć, że fakt, iż pary zazwyczaj decydują się tylko na jedno dziecko nie wynika z ich złej sytuacji materialnej ale z zupełnie innych przyczyn. Jest to np.

brak czasu lub pęd za karierą. Walkę z ujemnym przyrostem naturalnym należy zatem zacząć prowadzić w inny sposób.

Rządy państw powinny zmieniać kierunek działania swojej polityki skupiając się raczej na pozamaterialnym aspekcie zakładania i planowania rodziny.