wydminy.info Postep

Podejście socjologiczne

Społeczeństwo można przebadać na różne sposoby i przy wykorzystaniu różnych metod. Zajmuje się tym wiele dyscyplin naukowych, ale chyba socjologia robi to w sposób najbardziej kompleksowy. Holistyczne podejście do tematu sprawia, że z wyników badań socjologicznych możemy odczytać najbardziej kompletny obraz współczesnego społeczeństwa. Granica pomiędzy socjologią a innymi dyscyplinami naukowymi nie jest wyraźna.

Dlatego też powstają takie gałęzie nauki, jak chociażby psychologia społeczna, którą można określić mianem swoistego pomostu między socjologią a psychologią. Początki socjologii jako odrębnej dziedziny naukowej datuje się na koniec XIX lub początek XX wieku. Zagadnienia, którymi się ona współcześnie zajmuje były jednak wcześniej poruszane, na przykład przez filozofów. Auguste Comte, czyli jeden z „ojców chrzestnych” współczesnej socjologii, był przecież również filozofem.

Na społeczeństwo trzeba spoglądać z różnych perspektyw i dlatego jego badaniem zajmuje się tak wiele różnych dyscyplin naukowych.