wydminy.info Postep

Inne interpretacje eksperymentu Ascha

Niemal każdy eksperyment, szczególnie przeprowadzany na gruncie tak nieprecyzyjnych dyscyplin, jak nauki humanistyczne i społeczne, może wzbudzać pewne wątpliwości. Podobnie było w odniesieniu do eksperymentu Ascha, badającego poziom konformizmu normatywnego w społeczeństwie.

Po jego wykonaniu pojawiły się różne wersje interpretacji wyników. Alternatywne interpretacje miały zaprzeczać tezie, w myśl której uczestnicy eksperymentu zmieniali zdanie, ponieważ bali się odrzucenia i braku akceptacji ze strony pozostałych członków grupy.

Sugerowano, że być może badani odznaczali się niezbyt wysokim poziomem pewności siebie, co mogło powodować, że sami wątpliwi w prawidłowość własnego postrzegania rzeczywistości. Ta interpretacja jednak dość szybko została odrzucona.

W czasie trwania eksperymentu badani nie zmieniali swojego zdania, jeśli aktorzy podający błędną odpowiedź przebywali w innym pomieszczeniu i przekazywali sugerowaną odpowiedź za pomocą głośnika. Trwali przy swojej opinii również wtedy, gdy mieli jedynie zapisać swoją odpowiedź na kartce.

Badając postawy konformistyczne również w ten sposób, Asch udowodnił, że badani nie wątpili w swoje przekonania, ale najzwyczajniej w świecie nie chcieli, żeby któryś z członków grupy usłyszał, że mają inne zdanie niż on.