wydminy.info Postep

Co dają nam dane statystyczne o społeczeństwie?

Kiedy chce się przebadać całe społeczeństwo, to najbardziej wartościowymi danymi zdają się być dane statystyczne.

Wynika to z faktu, że mają one charakter obiektywny i trudno jest je sfałszować.

Jeśli faktycznie przebada się zdecydowaną większość społeczeństwa i zrobi się to rzetelnie, to zgromadzona wiedza może być wykorzystana do wielu różnych celów.

Z pewnością, warto wiedzieć, jakie są na przykład średnie zarobki określonych grup społecznych.

Wyciągnięcie średniej arytmetycznej nieco zamazuje ogólny obraz.

Jest Polsce przecież określona grupa osób, która zarabia ogromne pieniądze, a te zarobki znacznie zawyżają statystki.

Trzeba więc podchodzić do tego nieco inaczej i tworzyć wyliczenia dla określonych grup społecznych.

Produkujemy hologramy http://www.holo.pl/ kupicie u nas hologram

Miejmy nadzieję, że w przyszłości rozwarstwienie społeczne stanie się takie, jak chociażby obecnie w krajach skandynawskich – wówczas średnia arytmetyczna będzie zdecydowanie mniej zafałszowana.

Oczywiście, w statystyki warto również ujmować inne aspekty.