wydminy.info Postep

Co chciał zbadać Solomon Asch?

Często nasze wyobrażenie o sobie samych i naszych potencjalnych zachowaniach, w znaczny sposób odbiega od tego, jacy jesteśmy i jak postępujemy w rzeczywistości. To jeden z powodów, dla których niezbędne są badania socjologiczne. Gdybyśmy rzeczywiście znali samych siebie i kierujące nami motywy, nie musielibyśmy posuwać się do działań eksperymentalnych, ale wystarczyłyby nasze deklaracje. Wielu osób chętnie deklaruje, że żadne osoby z zewnątrz nie mają wpływu na nasze czyny lub decyzje. Tymczasem okazuje się, że jest całkiem odwrotnie.

poznańska internetowa hurtownia zabawek online oraz stacjonarna

W naukach społecznych istnieje pojęcie konformizmu. Termin ten oznacza zmianę zachowania pod wpływem nie tylko rzeczywistych, ale również wyobrażonych wpływów ze strony innych ludzi. Innymi słowy, konformizm oznacza, że chętnie zmieniamy swoją opinię na taką, która będzie zgodna z poglądami grupy, w której aktualnie się znajdujemy. Właśnie badaniem tego zjawiska chciał zająć się Solomon Asch w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym piątym roku. Opracował badanie, które miało za zadanie udowodnić, iż chętnie zgadzamy się z opinią grupy tylko po to, by nie zostać odrzuconymi przez jej członków.